ROSY GYM

ROSY GYM - ROSY SPA tại Đà Lạt

Phòng Gym mới rộng, hiện đại, thoáng mái, đa rạng máy tập, huấn luyện viên từ 5: AM tới 21: PM sẵ sàng hướng dẫn bạn tập

Nơi để xe an toàn, dưới hầm.