Văn phòng

HỆ THỐNG VĂN PHÒNG CHO THUÊ  - CTY HOA SƠN - ROSY SPA 

Số lượng: 2 Văn phòng (Tầng 5, Tầng 6)

Thiết bị: Mới 100% 

  - Bàn khách

  - Bàn Làm việc

  - Máy chiếu

  - Quẩy Lễ Tân

  - Phòng vệ sinh

  - Máy Fax

  - Hệ thống Mạng internet và Mạng điện thoại